1
Prímási Levéltár
Esztergom
Adatbázisok

         
Kezdőlap Kutatószolgálat A levéltár története Segédletek Kiadványok Adatbázisok Elérhetőség
         

ACTA RADICALIA    ARCHIVUM SAECULARE

Classis B.

Az urburáról, a kamarahaszna és a pénzverés tizedéről 

(1256-1822)

A kamara hasznából ("lucrum camerae") valamint más királyi jövedelmekből, így főként a bányák és a pénzverés jövedelméből ("urbura", "pisetum") az esztergomi érseknek járó tized, illetőleg rész adományozására vonatkozó királyi privilégiumok és más, a tárgyra vonatkozó iratok (pl. jogmegállapító vizsgálatok). A sorozat nem a tárgyak szerint csoportosítva, hanem nagyjából a keletkezés időrendje szerint vegyesen tartalmazza az iratokat.

A sorozathoz tartozik egy "Elenchus Classis B. De urburis, decima lucri camerae et piseto sub cardinale Primato de Batthany confectus", ivrét nagyságú nyolc számozatlan és száz lapszámmal jelzett oldalakból álló könyv. A második utolsó számozott oldal üres. Az első nyolc oldalon az "Index in hoc elencho reperibilium" található, mely a kivetett vezérszó mellett a jelzetet vagy jelzeteket adja meg. A 45.-98. oldalakon leírt Elenchus a jelzetet ("numerus"), az egyes tárgyak nagyrészt bőséges kivonatát, valamint a Liber Transsumptorum kötet- és lapszámát adja meg, amennyiben az iratot az átírási könyvbe bevezették. A bejegyzéseket a Batthány féle rendezéskor a 125. számig vezették, továbbiak bevezetése újabb keletű. Az Elenchusnak van egy fogalmazványi példánya, amely azonban nem teljes. Az Elenchus jelzete: Act. Prot. 47. és 48.

A Liber Transsumptorum kötetbe, amely az Act. Prot. 88. szám alatt található, az 56. számig másolták be az iratokat, de ezenkívűl megtalálható benne a 70., 74., 80., 81., 112.-150. szám is.

         

Raktáriszám

Jelzet Nr.

Leírás Évszám 
  1-21. Középkori gyűjtemény  
8. capsa 22. Hollenberg Siegfried jelentése a börzsönyi bányáról  
  23-37. Középkori gyűjtemény  
8. capsa 38. Szapolyai János oklevele a besztercei bányák bérbeadásáról Fugger Jeromosnak, Rajmundnak és Antalnak 1529
8. capsa 39. Szapolyai János oklevele, amelyben a Nagy-, Ruda-, Telki-, Selmecbányai és Szomolnoki arany, ezüst, réz és ólom bányák és pénzverés jövedelmét Várdai Pál esztergomi érseknek adja 1529
8. capsa 40. Az esztergomi káptalan kiadványa, amelyben több oklevelet átír, amelyek igazolják, hogy az összes királyi bánya pénzverési jövedelmének tizede az esztergomi érseket illeti 1529
8. capsa 41. Thurzó Elek országbíró megidézi Boke Bernárdot az arany és ezüst külföldre szállítása ügyében 1536
  42.-43. Középkori gyűjtemény  
8. capsa 44. I. Ferdinánd király levele a besztercebányai rézbányák tizedéről 1541
8. capsa 45. I. Ferdinánd király az esztergomi érsek urbura jogáról 1549
8. capsa 46.-47. Számlák a körmöcbányai pénzverési adó beszedéséről 1552-1554
8. capsa 48. Oláh Miklós esztergomi érsek levele az érsek pénzverési jövedelméről Körmöc- és Nagybányáról 1554
8. capsa 49.-50. A kolozsmonostori konvent és Oláh Miklós tanúsítványa arról, hogy a szebeni és kolozsvári királyi kamarák pénzverési tizede az esztergomi érseket illeti 1554
8. capsa 51. Oláh Miklós esztergomi érsek tanúsítványa arról, hogy a királyi bányák pénzverési jövedelmének tizede őt illeti 1554
8. capsa 52.-53. I. Ferdinánd király levele arról, hogy a nagybányai kamara pénzverési tizede az esztergomi érseket illeti 1554
8. capsa 54. I. Ferdinánd király elismeri, hogy a szebeni kamara ezüst és arany pénzverési tizede az esztergomi érseket illeti 1554
8. capsa 55. Haller Péter, szebeni szenátor tanúsítványa Oláh Miklóshoz a nagybányai és a szebeni kamara pénzverési tizedének kifizetéséről 1554
  56.-57. Középkori gyűjtemény  
8. capsa 58. Elismervény a szebeni kamara pénzverési tizedéről 1554
8. capsa 59. Liszt Kristóf levele Oláh Miklóshoz, amelyben elismeri, hogy a szebeni kamara pénzverési tizedéből 42 aranyat felvett 1554
8. capsa 60. Vas László, az erdélyi királyi jövedelmek adminisztrátora tájékoztatja Oláh Miklós érseket a szebeni kamara helyzetéről 1554
8. capsa 61. Leltár a körmöcbányai pénzverő kamara vas szerszámairól 1554
8. capsa 62.-63. Az esztergomi érsek és a király levelezése a körmöcbányai pénzverés gondjairól és hiányosságairól 1554
8. capsa 64.-72. A körmöc-, beszterce és selmecbányai elismervények a kifizetett pénzverési tizedről 1554, 1557-1558, 1571
8. capsa 73. Psarevaczky György, a szentkereszti uradalom tiszttartójának és pénzverőjének hivatali esküje 1623
8. capsa 74. II. Ferdinánd király levele az besztercebányai és selmecbányai kamaragrófokhoz az esztergomi érseknek kifizetendő pénzverési tized ügyében 1624
8. capsa 75. A körmöcbányai kamaragróf elismervénye az esztergomi érseknek kifizetett pénzverési tizedről 1631
8. capsa 76. A 31., 52., 54. számú iratok átirata 1756
  77. Középkori gyűjtemény  
8. capsa 78. Esterházy Imre esztergomi érsek beadványa a királyi kamarához a rozsnyói bányák ügyében 1725
8. capsa 79. A szomolnoki tiszttartó levele, amelyben a rozsnyói bányából embereket kér 1745
8. capsa 80.-85. A szomolnoki bányahivatal és az esztergomi érsekség vitája a bányabér ügyében 1755, 1760
8. capsa 86. Az esztergomi érsekek különböző levelei a körmöcbányai pénzverőkhöz 1532-1566
  87.-88. Középkori gyűjtemény  
8. capsa 89.-92. Pénzverői számadások 1540-1549
9. capsa 93.-107. Pénzverői számadások 1551-1566
9. capsa 108. Pénzverői számadások 1629
9. capsa 109. Pénzverői számadások 1631
9. capsa 110. A szebeni kamarától beszedett pénzverési adó 1527-1528
9. capsa 111. A pénzverési jövedelmek kimutatása 1631-1635
  112.-118. Középkori gyűjtemény  
9. capsa 119. Szapolyai János megerősítő levele arról, hogy a pénzverési tized az esztergomi érseket illeti meg 1530
9. capsa 120. Garamszentbenedeki konvent kiadványa az esztergomi érsek körmöci, selmeci és besztercei bánya adójának beszedéséről 1536
9. capsa 121. Tájékoztatás a kaproncai bánya haszontalanságáról 1636
9. capsa 122. III. Károly levele a bányavárosok kamaragrófjához, hogy az esztergomi érsek bányajövedelmét fizesse ki 1712
9. capsa 123. Rozsnyóbányai lakosok kötelezvénye Lippay György esztergomi érsekhez a rozsnyói aranybányák jövedelméről 1653
  124.-125. Középkori gyűjtemény  
1. doboz 126. Különböző levelek a rozsnyói bányákra vonatkozóan 1700
1. doboz 127. I. Ferdinánd király Várdai Pál érseknek a pénzverésről 1564
1. doboz 128.-130. A szomolnoki bányahivatal és az esztergomi érsekség vitája a bányajövedelem ügyében 1760, 1762
1. doboz 131. Elismervény Verancsics Antalnak Rozsnyóbánya által kifizetett ezüstjéről 1574
  132.-133. Középkori gyűjtemény  
1. doboz 134. Esterházy Imre esztergomi érsek levelei pénzverési jogáról 1739
1. doboz 135. Bejtell János bevallása az 1690 és 1698 közti pénzverési jövedelemről 1732
1. doboz 136. Bécsi udvari kamara levele Esterházy Imre érsekhez a rozsnyói bányák jövedelmének ügyében 1726
1. doboz 137. I. Ferdinánd levele Was Jánoshoz, az erdélyi jövedelmek kezelőjéhez a nagybányai és szebeni bánya jövedelmek ügyében 1554
1. doboz 138. II. Ferdinánd levele az besztercebányai, selmeci és körmöci kamarához az érsek pénzverési jövedelmének ügyében 1624
1. doboz 139. A szentkereszti uradalom tiszttartójának adott pénzverési instrukció 1686
1. doboz 140. I. Lipót levele a bányavárosok kamaragrófjához az érseknek fizetendő pénzverési tized ügyében 1696
1. doboz 141.-143. A bécsi udvari kamara és Kollonits Lipót érsek levelezése a pénzverési jövedelem beszedése kapcsán ért sérelmek ügyében 1696
1. doboz 144.-146. Pénzverési számadások 1686, 1695-1699
1. doboz 147. Beitel János levele az udvari kamarához a pénzverési tized kifizetésével kapcsolatban 1727
1. doboz 148. A pénzverési jövedelem Kollonits Lipót érsek alatt 1695-1697
1. doboz 149. A prímási levéltáros jelentése az érsek pénzverési jogáról XVIII. század vége
1. doboz 150. A pénzverési jövedelemre vonatkozó iratok 1776-1795 1776-1795
1. doboz 151. Az esztergomi érsekek pénzverési jövedelemhez való jogának bizonyítása 1789
1. doboz 152. Schulcz Antal pénzverő jelentése 1799
1. doboz 153. Zichy Károly császári kamaraispán jelentése a pénzverési jövedelmek számadásáról 1808
1. doboz 154. Az érsek levele a pénzverési jövedelmek kezelőjéhez 1808
1. doboz 155. Az érseki pénzverési jövedelmekre vonatkozó törvények és privilégiumok gyűjteménye 1809
1. doboz 156. Pázmány Péter alapítólevele a nagyszombati nemesi konviktus számára, másolat 1624
1. doboz 157. A körmöcbányai szegényház orvosának bérére vonatkozó iratok 1820
1. doboz 158. A körmöcbányai pénzverő halála és utódjának kinevezése 1822
1. doboz 159. A pénzverési jövedelemre vonatkozó iratok 1821
1. doboz 160. A pénzverési jövedelemre és a pénzverő házra vonatkozó iratok 1776-1808

 
MKB-LUX Kft. A WEB-oldalt üzemelteti: MKB-LUX Kft. Budapest Prímási Levéltár Esztergom (c) All right reserved