1
Prímási Levéltár
Esztergom

         
Kezdőlap Kutatószolgálat A levéltár története Segédletek Kiadványok Adatbázisok Elérhetőség

raktár
Segédletek
         
 • Útmutató a Prímási Levéltárhoz III. Archivum Saeculare I: Acta Radicalia et Protocollaria. Összeáll.: Gálffy Zsuzsanna, Hegedűs András, Tóth Krisztina, Esztergom, 2001.
 • Archivum Ecclesiasticum Vetus. Összeáll.: Fodor Nóra, Szőnyi Tamás, Esztergom, 2012.
 • Prokopp Gyula: A Prímási Levéltár Ipolyi gyűjteménye. In: Levéltári Szemle 29 (1979), 585-652.
 • Az esztergomi érseki tartomány térképeinek katalógusa 1-4. (Magyarországi egyházi levéltárak térképei, 4-7) Összeáll.: Dóka Klára, Beke Margit, Budapest, 1992.
 • Esztergomi főegyházmegye, 1-4. (Egyházlátogatási jegyzőkönyvek katalógusa, 9) Összeáll. Hegedűs András, Tóth Krisztina, a térképeket készítette Zentai László. Esztergom, 2001.
 • A Prímási és Főkáptalani Levéltár tervrajzgyűjteményének katalógusa, I–II. Összeáll.: Istvánffy Miklós, Esztergom, 2013.

A levéltár állományáról megjelent publikációk
 • Monumenta Ecclesiae Strigoniensis I-IV.
 • Tomus I: 979–1273, s. a. rend. Knauz Nándor, Strigonii, 1874;
 • Tomus II: 1273–1321, s. a. rend. Knauz Nándor, Strigonii, 1882;
 • Tomus III: 1321–1349, s. a. rend. Dedek Crescens Lajos, Strigonii, 1924;
 • Tomus IV: 1350–1358, s. a. rend. Dreska Gábor, Érszegi Géza, Hegedűs András, Neumann Tibor, Szovák Kornél, Tringli István, Strigonii–Budapestini, 1999.
 • Az esztergomi káptalan fekvő és egyéb birtokaira vonatkozó okmányok tára. Pest, 1871.
 • Prokopp Gyula: Az esztergomi Prímási Levéltár XV. századi leltára. in: Levéltári Közlemények 37 (1966), 113-137.
 • Rosdy Pál: A Prímási Levéltárból: A KALOT iratanyaga. in: Vigilia 47 (1982), 301-305.
 • Beke Margit: Az Esztergomi Prímási és Főkáptalani Levéltár. in: A levéltári forráskiadás. Az egyházi levéltárak: A Levéltári Szekció tanácskozása az MKE XIII. vándorgyűlésén: Kaposvár, 1981, [szerk. Bán Péter], Budapest, 1983 (Magyar Könyvtárosok Egyesülete Levéltári Szekció füzetei, 1), 92-102.
 • Rosdy Pál: Esztergomi Prímási és Főkáptalani Levéltár. in: Egyetemünk történetének levéltári és kézirattári forrásai: Tematikus repertórium, 1635-1970, I-II, Szerk. Szögi László, Budapest, 1982, 248-256. – A budapesti tudományegyetem történetére vonatkozó iratok jegyzéke (1803-1945).
 • Beke Margit: A Prímási Levéltár kéziratos térképei. in: Az Esztergomi Főegyházmegye névtára és évkönyve / Schematismus statusque Archidioecesis Strigoniensis, 1982, 499-501.
 • Beke Margit: Az esztergomi Prímási Levéltár. [1-6. rész] in: Új Forrás, 17 (1985):1, 93-96, 17 (1985):2, 94-96, 17 (1985):3, 93-96, 17 (1985):4, 93-96, 17 (1985):5, 94-96, 17 (1985):6, 94-96.
 • Beke Margit: A Prímási Levéltár nemesi és címeres emlékei. Esztergom–Tatabánya, 1995. 2, bőv. kiad. Budapest–Pannonhalma, 2011.
 • Beke Margit: Az Esztergomi Érseki Papnevelő Intézet levéltára és az esztergomi egyházi levéltárak felsőoktatásra vonatkozó iratanyaga. in: Magyar egyetemi és főiskolai levéltárak fond- és állagjegyzékei I: Egyetemi szaklevéltárak, katonai felsőoktatási intézmények, egyházi felsőoktatási intézmények, szerk. Heilauf Zsuzsanna–Kiss József Mihály–Szögi László, Budapest, 1997, 175-180.
 • Hegedűs András: A Prímási Levéltár és az Esztergomi Főkáptalani Levéltár. in: Korunk, 2001:9, 5-9.
 • Hegedűs András: Beszámoló a Prímási Levéltár és az Esztergomi Főkáptalani Levéltár költöztetéséről. Levéltári Szemle 57 (2007): 3, 95-98.
 •  Lengyel Tiszti Tábor – Ipolyhídvég 1939-1944. / Obóz Oficerów Polskich w Ipolyhídvég 1939-1944.  /  A lengyel kéziratot fordította: Bayerné Jura Urszula, Bayer Viktor, Csombor Erzsébet. Csombor Erzsébet bevezetőjével és jegyzeteivel. Szerk. Bárdos István, Hegedűs András. A Kulcsár István Kiadói Alapítvány és a Komárom - Esztergom megyei Önkormányzat Levéltára. 2010.
MKB-LUX Kft. A WEB-oldalt üzemelteti: MKB-LUX Kft. Budapest Prímási Levéltár Esztergom (c) All right reserved