1
Prímási Levéltár
Esztergom

         
Kezdőlap Kutatószolgálat A levéltár története Segédletek Kiadványok Adatbázisok Elérhetőség

raktár
Adatbázisok
          
A Prímási Levéltár elektronikusan elérhető adatai:

  • ACTA PROTOCOLLARIA

  • ACTA RADICALIA  

Classis A. 

Az esztergomi érsekek privilégiumairól, méltóságairól és hivatalairól (1263-1840) 

Az urburáról, a kamarahaszna és a pénzverés tizedéről (1256-1822)

A guttai uradalom birtokjogai (1218-1822)

Classis D.és E.

Az egykori érseki szentkereszti uradalom és a körmöcbányai malom birtokjogairól (1260-1774)

Classis F.

A drégelyi uradalom birtokjogai (1255-1814)

Classis G.

A pozsonyi uradalom birtokjogairól (1563-1824)

Classis H.

A rozsnyói uradalom jogairól (1320-1721)

Classis I. 

De iuribus Archiepiscopalis Domini Strigoniensis
Az esztergomi uradalom jogairól (
1198-1821)

Classis K.

De iuribus archiepiscopalis dominii Nagysalló
A nagysallói uradalom jogairól

Classis L.

De iuribus archiepiscopalis dominii Tyrnaviensis
A nagyszombati uradalom jogairól (1355-1820)

Classis M.

De iuribus Archiepiscopalis Dominii Ujvariensis
Az érsekújvári uradalom jogairól (1239-1817)

Classis N.

De iuribus Archiepiscopalis dominii Verebély
A verebélyi uradalom jogairól (1216-1817)

Classis O.

De iuribus Decimarum Archiepiscopatus Strigoniensis
Az esztergomi érsekség tizedeivel kapcsolatos iratok (1295-1825)

Classis P.

De iuribus archiepiscopatum Strigoniensem generatis concernentibus et de domo Budensi
A budai házra és az esztergomi érsekség általános jogaira vonatkozó iratok (1343-1774)

Classis Q.

De iuribus archiepiscopatum respiciendum sed per eum non possessis
Az érsekség megszerzett, de általa nem gyakorolt jogaira vonatkozó iratok

Classis R.

De privilegiis, iuribus et obligatione nobilium archiepiscopatus Strigoniensis
Az esztergomi érsekség nemeseinek privilégiumairól, jogairól és kötelességeiről szóló iratok (1186-1823)

Classis S. 

De immunitatibus subditorum archiepiscopatus Strigoniensis
Az esztergomi érsekség jobbágyainak mentességeiről (1209-1807)

Classis T. 

De iuribus diversarum Regni Hungariae Familiarum
Magyarország különböző családjainak jogai (1275-1820)

Classis U.

De secularibus extraneorum ecclesiasticorum et beneficiatorum iuribus
Az egyházmegyén kívüli rendek és javadalmasok világi jogai

Classis V.

Archivi primatialis actorum publicum Regni statum in genere et in particulari concernentia
A prímási levéltárban található, az ország állapotára általánosan és részleteiben vonatkozó iratok

Classis X.

Diversa extraserialia et miscellania
A sorozatokból kimaradt vegyes iratok

Classis acta_radicalia 

Az esztergomi érsekekhez írt különböző missilis levelek

  • PROCESSUS SUB OCTAVALIS JUDICIIS

  • ACTA COMITATUS STRIGONIENSIS

  • JOGÜGYIGAZGATÁSI ÉS GAZDASÁGI LEVÉLTÁR (Archivum iuridico oeconomicum et directorale)

  • JÓSZÁGKORMÁNYZÓSÁGI LEVÉLTÁR

  • KÖZPONTI GAZDASÁGI HIVATAL

  • BAZILIKA ÉPÍTÉSI HIVATAL

  • KATASZTERI BIRTOKÍVEK ÉS BECSLELTÁRAK, TISZTI MAGÁN NYUGDÍJ ÉS SEGÉLYALAP

  • SZÁMVEVŐSÉGI LEVÉLTÁR

   
MKB-LUX Kft. A WEB-oldalt üzemelteti: MKB-LUX Kft. Budapest Prímási Levéltár Esztergom (c) All right reserved