1
Prímási Levéltár
Esztergom
Adatbázisok

         
Kezdőlap Kutatószolgálat A levéltár története Segédletek Kiadványok Adatbázisok Elérhetőség
         

ACTA RADICALIA    ARCHIVUM SAECULARE

Classis D-E.

Az egykori érseki szentkereszti uradalom és a körmöcbányai malom birtokjogairól 

(1260-1774)

Az érsekség garamszentkereszti uradalmára és a körmöcbányai malmára vonatkozó iratokat tartalmazza. Ezt az uradalmat az érsekségi javakból kihasították és a besztercebányai püspökséget dotálták vele. Ezért a birtokkal együtt a rá vonatkozó okleveleket is átadták a nevezett püspökségnek.

A sorozathoz tartozó elenchus (Act. Prot.50.) elején 9 számozatlan lapon az "Index in hoc Elencho reperibilium" található. Ez a címszó mellett megadja az okmány számát, mely alatt az elenchusban megtalálható. Utána 149-192. számozott lapokon van a tulajdonképpeni "Elenchus de iuribus archiepiscopalis dominii Sancto Cruscensi Lit. D.", mely 99 okmány bőséges kivonatát tartalmazza. Majdnem mind (1-16., 30., 34., 36., 46.-89. szám) be van vezetve a másolati kötetbe (Act. Prot.90.), melyeknek kötet és lapszáma szintén be van jegyezve. Utána hat számozatlan levélen az "Index in hoc Elencho reperibilium" után 193-208. számozott lapon "De iuribus archiepiscopalis molae Cremniciensis Lit. E. 30." (belőle 29 a másolati kötetbe is bevéve) a körmöcbányai malomra vonatkozó levelek kivonatát tartalmazza.         

Raktáriszám

Jelzet Nr.

Leírás Évszám 
  1-4. Középkori gyűjtemény  
  5. Kiadva a besztercebányai püspökségnek  
  6.-8. Középkori gyűjtemény  
  9. Kiadva a besztercebányai püspökségnek  
12. capsa 10. Az esztergomi káptalan pere I. Rudolf magyar király ellen az érsekség Bars megyei birtokainak ügyében 1577
  11.-19. Kiadva a besztercebányai püspökségnek  
12. capsa 20.-25. Az esztergomi káptalan és I. Rudolf magyar király pere Bars vármegye törvényszéke előtt 1583, 1585
12. capsa 26. A szentkereszti helytartó levele az érsekújvári helyőrség helyettes kapitányához Németi, Berzence és Szőllős határjárása ügyében 1586
  27. Kiadva a besztercebányai püspökségnek  
12. capsa 28.-29. A 20. szám alatti perben hozott újabb ítélet és a per rövid kivonata 1590
12. capsa 30.-32. Megegyezés Pázmány Péter esztergomi érsek és az esztergomi káptalan között, amelyben Németi, Szőllős, Berzence, Csejkő, Aha és Lócsa határait is meghatározzák 1636, 1648
12. capsa 33.-34. Lippay György esztergomi érsek levele, amelyben engedélyt ad, hogy az érseki birtokban lévő Németi, Aha, Csejkő, Szőllős és Nagylócsa valamint a káptalani birtokban lévő Szentbenedek, Kistajna, Peszér, Orovnica, Vieszka, Lehota és Apáti határait megjárják 1650
  35.-56. Kiadva a besztercebányai püspökségnek  
12. capsa 57. A királyi tábla ülnökének és Komárom vármegye alispánjának bizonyságlevele arról, hogy az érseki birtokban lévő Nagylócsa, Berzence, Perbete, Érsekújvár és Udvard, valamint a káptalani birtokban lévő Apáti, Orovnica, Besenyő és Szentmiklós puszta határait meghatározták és ebben az esztergomi érsek és káptalan békésen megegyezett 1743
  58.-62. Kiadva a besztercebányai püspökségnek  
  63.-64. Középkori gyűjtemény  
  65.-78. Kiadva a besztercebányai püspökségnek  
12. capsa 79. Szentkereszt város területén lévő szántóföldek leírása 1757 körül
  80.-83. Kiadva a besztercebányai püspökségnek  
12. capsa 84. Bars vármegye törvényszékének vizsgálata a szentkereszti plébános ellen 1760
  85.-87. Kiadva a besztercebányai püspökségnek  
  88.-89. Középkori gyűjtemény  
  90.-95. Kiadva a besztercebányai püspökségnek  
12. capsa 96. Boronkay tiszttartó számadásai a szentkereszti uradalomról 1777
12. capsa 97. Bakabánya és Berzence közti erdők térképe  
12. capsa 98. Szentkereszti és Bajmóci birtok határainak térképe 1774
  99. Középkori gyűjtemény  
  1.-30. E. Kiadva a besztercebányai püspökségnek  

 
MKB-LUX Kft. A WEB-oldalt üzemelteti: MKB-LUX Kft. Budapest Prímási Levéltár Esztergom (c) All right reserved