1
Prímási Levéltár
Esztergom
Adatbázisok

         
Kezdőlap Kutatószolgálat A levéltár története Segédletek Kiadványok Adatbázisok Elérhetőség
         

ACTA RADICALIA    ARCHIVUM SAECULARE

Classis F.

A drégelyi uradalom birtokjogai 

(1255-1814)

Az érsekség drégelyi uradalmához tartozó birtokokra vonatkozó birtokjogi iratokat, jórészt határpereket tartalmazza. E birtokok Nógrád és Hont vármegyékben terülnek el, névszerint: Drégely, Palánk, Dejtál, Patak, Vadkert, Hídvég, Csitár, Kalanda puszta, Bernece, Sipek, Hont, Hugyak, Kemence.

A sorozathoz tartozik még egy "Elenchus Classis F. De iuribus archiepiscopalis dominii Dregeliensis sub Cardinale Primate de Batthyán confectus". Ivrét nagyságú, papírkötésű könyv. Az első 12 (számozatlan oldalon) "Index in hoc elencho reperibilium" található, mely a címszó mellett a jelzetet (numerus) adja meg. Utána a számozott lapokon van a tulajdonképpeni elenchus, amely tartalmazza az irat jelzetét, bőséges tartalmi kivonatot, valamint a Liber Transsumptorum kötet- és lapszámát. Az elenchus az Act. Prot. 51. szám alatt található.

A Liber Transsumptorum kötetbe, amely az Act. Prot. 91. jelzet alatt található, 1-190. számig vannak bemásolva az iratok.         

Raktáriszám

Jelzet Nr.

Leírás Évszám 
  1-114. Középkori gyűjtemény  
13. capsa 115. Várday Pál esztergomi érsek Szentmihályi Tamásnak és Andrásnak a Drégelyi várat tartozékaival együtt 1190 forintért átadja 1527
13. capsa 116.-118. Hont vármegye törvényszéke előtt lezajlott per Nagykéri Kéry Ferenc és Csutor János, érseki számtartó Hídvég területén lévő legelő ügyében 1591-1593
13. capsa 119. A garamszentbenedeki konvent bizonyítja Nagyzellő birtok határjárását 1626
13. capsa 120. Rakóczy Pál országbíró levele Hugyag birtok erőszakos elfoglalása ügyében 1635
13. capsa 121. Nagyzellő és Busa határjárása 1652
13. capsa 122. I. Ferdinánd levele Busa határjárásának felülvizsgálata ügyében 1652
13. capsa 123. Nagyzellői határjárás (az irat nagyon rossz állapotban) ?
13. capsa 124.-125. Nagyzellő és Busa határjárása 1653-1654
  126. Középkori gyűjtemény  
13. capsa 127. Az érseki úriszék előtt lezajlott per vadkerti, pataki, drégelyi, hídvégi és honti jobbágyok ellen 1703
13. capsa 128. Nagyzellő és Busa határjárása 1715
13. capsa 129. A drégelypalánki betelepülőkkel kötött egyezmény 1722
13. capsa 130.-132. Patak és Nagyoroszi határjárása 1723, 1729
13. capsa 133. Tanúvallomások Patak és Balog közti határokról 1731
13. capsa 134. Détár, Patak és Vadkert birtok közti határok 1731
13. capsa 135.-138. Vizsgálat Patak és Balog közt fekvő Kalade puszta ügyében 1732
13. capsa 139. A királyi ítélőtábla vizsgálata Felsősipékről elszökött érseki jobbágyok ügyében 1732
13. capsa 140. A királyi ítélőtábla vizsgálata Felsősipék és Tessér közti erdőről 1735
13. capsa 141. A királyi ítélőtábla vizsgálata arról, hogy felsősipéki lakosok alsósipékieket bántalmaztak 1735
13. capsa 142. Úriszéki határozatok dejtári, sipéki, szetei és kemencei jobbágyok ügyében 1743
13. capsa 143. Patak és Balog határjárása 1744
13. capsa 144.-146. Balog és Patak birtok lakóinak pere Kalade puszta ügyében térképpel 1746
13. capsa 147. Vadkert, Szátok és Csesztve határjárása 1746
13. capsa 148. Sipek és Szebelléb határjárása 1754
13. capsa 149. Vadkert és Mohora közti határ kijelölése 1755
13. capsa 150. Az esztergomi érsek pere Nagyfalu és Szécsényke lakói ellen a birtokhatárok ügyében 1756
  151.-159. Középkori gyűjtemény  
14. capsa 160.-161. Vizsgálat a drégelyi érseki tiszttartó házának erőszakos elfoglalása és kirablása ügyében 1651-1652
14. capsa 162. Vizsgálat Nagyoroszi és Bernece közti földdarabról 1715
14. capsa 163. Bernece és Baráti határjárása 1720
14. capsa 164.-167. Vizsgálat Hídvég és Nagyfalu közti erdőről és mocsárról 1755
14. capsa 168.-172. Nagyfalu és Hídvég lakosai közti vita 1755
14. capsa 173.-174. Nógrád megye vizsgálata Patak és Balog vitájában az Ipolyon, Kalade földjén épített malom ügyében 1756
14. capsa 175. Nógrád vármegye vizsgálata Tarcsányi László és a hugyagi lakosok ellen 1764
14. capsa 176. Nagyfalu és Szécsényke panasza a Hídvégi lakosok ellen 1755
14. capsa 177. Nádori intézkedés Patak és Balog vitájában a Kalade földjén, Ipolyon épített malom ügyében 1756
  178.-180. Középkori gyűjtemény  
14. capsa 181. Nógrád megye kiadványa Pázmány Péter és az Óváriak peréről a hugyagi állatok elhajtása ügyében 1636
14. capsa 182. Vadkert és Szente határainak kijelölése 1747
  183.-185. Hiányzik  
14. capsa 186. Jelentés az esztergomi és drégelyi uradalom határvitáiról 1762
14. capsa 187. Nógrád megye bizonyságlevele a kiskéri lakosok által elhajtott hugyagi marhákról (Az irathoz tartozó oklevelek áttéve a középkori gyűjteménybe) 1762
14. capsa 188. Az esztergomi érsekség tiltakozása Pereszlény birtok lakosai ellen a Bernecén okozott károk miatt 1761
14. capsa 189. Balassa Pál reverzális levele a Lokos folyón épített malomról 1767
14. capsa 190. Berzence és Drégely területének és határainak vizsgálata 1697
14. capsa 191. Ság és Gyürk határjárása 1650, 1736
14. capsa 192. Az esztergomi érsekség birtokainak leírása a drégelyi uradalomban ?
14. capsa 193. Hont vármegye levele az esztergomi érsekhez a drégelyi vámház ügyében 1727
14. capsa 194. Az érseki Hídvég és az ipolysági konventhez tartozó Tesmag birtok vitájának leírása térképpel 1789-1792
14. capsa 195. Patak és Balog vitájának leírása Kaladé puszta ügyében (Az irathoz tartozó oklevelek áttéve a középkori gyűjteménybe) 1387-1848
15. capsa 196. A drégelyi uradalomról elszökött jobbágyok jegyzéke 1719
15. capsa 197. Bernece, Drégely, Hont és Nagyoroszi határjárása 1738
15. capsa 198. Drégelyi uradalomra vonatkozó gazdasági és urbariális iratok 1763-1830
16. capsa 199. Drégely birtok leírása Esterházy, Csáky és Barkóczy prímások idején 1725-1765
16. capsa 200. Felsősipék, Alsósipék, Bácsfalva, Darabi, Teszér, Szebelléb és Középpér határjárása 1812
16. capsa 201. Bernece, Baráti, Pereszlény, Visk, Ipolyság és Nagyoroszi határjárása 1812
16. capsa 202. Drégely, Palánk, Vecse és Nagyoroszi határjárása 1812
16. capsa 203. Patak, Nagyoroszi és Vecse határjárása 1813
16. capsa 204. Hídvég, Tesmag, Nagyfalu, Szécsényke és Olvár puszta határjárása 1812
16. capsa 205. Vadkert, Nagyzellő, Fülekpüspöki, Kisbenna, Dejtár, Lőrinci, Ipolykeszi, Hont, Ipolyság és Szurdok puszta határjárása 1812-1814
16. capsa 206. Nógrád megye levele egy vadkerti telek felbecslése ügyében 1808
  207. Hiányzik  
16. capsa 208. Hugyag birtok pere Szécsény, Kovácsi és Almás birtokkal 1799-1808

 
MKB-LUX Kft. A WEB-oldalt üzemelteti: MKB-LUX Kft. Budapest Prímási Levéltár Esztergom (c) All right reserved