1
Prímási Levéltár
Esztergom
Adatbázisok

         
Kezdőlap Kutatószolgálat A levéltár története Segédletek Kiadványok Adatbázisok Elérhetőség
         

ACTA RADICALIA    ARCHIVUM SAECULARE

Classis I.

De iuribus Archiepiscopalis Domini Strigoniensis

Az esztergomi uradalom jogairól 

(1198-1821)

Az érsekség esztergomi uradalmához tartozó birtokokra vonatkozó iratokat tartalmazza. Ezek: Esztergom vár, Esztergom vizíváros, Esztergom Szentgyörgymező, Bajót, Bajta, Börzsöny, Bucs, Pusztamarót, Kemence, Kéménd, Garamkövesd, Kürt, Leléd, Szete, Szőgyén, Mocs, Muzsla, Nyergesújfalu, Páld, Perbete, Süttő, Tardos.

A sorozathoz tartozik még egy "Elenchus Classis I. De iuribus archiepiscopalis dominii Strigoniensis sub Cardinale Primate de Batthyán confectus". Ivrét nagyságú, papírkötésű könyv. Az első 18 (számozatlan oldalon) "Index in hoc elencho reperibilium" található, mely a címszó mellett a jelzetet (numerus) adja meg. Utána a számozott lapokon van a tulajdonképeni Elenchus, amely tartalmazza az irat jelzetét, bőséges tartalmi kivonatot, valamint a Liber Transsumptorium kötet- és lapszámát. Az elenchus az Act. Prot. 54. szám alatt található.

A Liber Transsumptorum kötetbe, amely az Act. Prot. 94. jelzet alatt található, 1-161. számig vannak bemásolva az iratok.         

Raktáriszám

Jelzet Nr.

Leírás Évszám 
  1.-39. Középkori gyűjtemény  
22. capsa 40. Báthory Miklós mandátuma Hont vármegyéhez Palásty Benedek özvegye, Lóránth Orsolya és Zeleméry László tiszttartó perében Jakab István szászdi jobbágy elfogása ügyében 1584
22. capsa 41. Zeleméry László pere Lóránth Orsolya ellen a szászdi jobbágyok által megvert szetei jobbágyok ügyében 1586
22. capsa 42. Báthori István országbíró levele Hont vármegyéhez Palásty Benedek lánya Déméndi Orsolya ügyében Százdhoz tartozó erdő tiltott használata miatt 1589
22. capsa 43. Esztergom vármegye bizonyságlevele a Magyarszőgyén, Vásárhely és Sárkány közti tó tulajdonjogáról 1613
22. capsa 44. Szete és Lonthó határjárása 1651
22. capsa 45. Szete és Lonthó határjárása 1651
22. capsa 46. Kisölved, Zalaba és Pásztó határjárása a kisölvediek részéről 1674
22. capsa 47. Kisölved, Zalaba és Pásztó határjárása a pásztóiak részéről 1674
22. capsa 48. Kisölved, Zalaba és Pásztó határjárása a zalabaiak részéről 1674
22. capsa 49. A királyi kamara és Szécsényi György esztergomi érsek megegyezése az esztergomi és érsekújvári várakról, amelyekben az esztergomi érsek birtokjogát visszaállítják 1691
22. capsa 50. Határper az esztergomi káptalan és több, káptalani birtokokkal szomszédos birtokos között, úgymint Urkuta, Akus-Palota puszta, Szentgyörgymező, Zamárd hegy, Visk, Lonthó, Szakállos. Az iratok egy része a középkori gyűjteményben. Ld. I.70. 1701
22. capsa 51. Hont vármegye vizsgálata Pásztó és Kisölved közt fekvő Csarad-Völgye ügyében 1702
22. capsa 52. Kisölved, Kissalló, Zalaba és Pásztó határjárása a kisölvediek részéről 1703
22. capsa 53. Vizsgálat a kisölvediek tulajdonában lévő Tinár nevű szántóról, amelyről fegyveres pásztói lakosok az előző évben elragadták a kilencedet 1712
22. capsa 54. Az esztergomi érsek pere a lévai uradalom tiszttartója ellen az 53.szám alatti ügyben 1714
22. capsa 55. Hont vármegye bizonyságlevele, amelyben az Esterházy uradalom teljhatalmú megbízottai engedélyt adnak a kisölvedi lakosoknak, hogy az 53.szám alatt szereplő vitás szántóról a terményt betakarítsák 1714
22. capsa 56. Hont vármegye levele a pásztóiak kisölvediek ellen tett erőszakos cselekedeteiről 1715
22. capsa 57. Hont vármegye vizsgálata a Tinár nevű szántóról, amely szerint annak kilencede jogosan az esztergomi érseket illeti 1715
22. capsa 58. Esztergom vármegye bizonyságlevele a budai klarissza apácák esztergomi érseki birtokokokkal határos birtokairól, úgymint Csolnokról, Mogyorósról, Leányvárról, Nagy- és Kiskirváról 1716
22. capsa 59. Pálffy Miklós nádor levele Sándor Menyhért esztergomi alispánhoz a budai klarissza apácák határpere ügyében 1716
22. capsa 60. Esztergom vármegye bizonyságlevele a káptalani birtokban lévő Kicsind és Kéménd vitájában 1716
  61.-63. Hiányzik  
22. capsa 64. Esztergom vármegye bizonyságlevele a páldi lakosok által Szalka birtok területéről elhajtott marhákról 1725
22. capsa 65. A királyi tábla vizsgálata Jászti puszta, Héreg, Tarján és Bajna ügyében 1729
22. capsa 66. Esztergom vármegye bizonyságlevele Kéménd és Páld vitájának ügyében 1732
22. capsa 67. Mócs és Radvány határjárása a köztük lévő Isó hegy miatt 1734
22. capsa 68. Szentgyörgymező, Bitóc puszta és Marót határjárása 1734
22. capsa 69. Esterházy Imre esztergomi érsek levele, amelyben Donner Raphael Györgynek és Vild Mártonnak 24 évre elzálogosítja az érseki birtokban lévő Süttő feletti hegyen található márványbányát 1734
23. capsa 70. Párkány, Nána és Ebed határainak kijelölése 1737
23. capsa 71. Az esztergomi káptalan levele az érsek teljhatalmú megbizottaihoz a Letkési híd, az esztergomi téglaégető és a Szent Tamás hegyen lévő pince ügyében 1740
23. capsa 72. Esztergom vármegye bizonyságlevele arról, hogy az esztergomi káptalan és Szent Tamás városa megtiltotta, hogy az érseki tulajdonban lévő téglaégetőt eladják 1741
23. capsa 73. Esztergom vármegye vizsgálata, amely szerint a Szent Tamás hegy oldalán lévő téglaégető folyamatosan az esztergomi érsek tulajdonában volt 1741
23. capsa 74. Süttő, Neszmély és Bikoll puszta határjárása 1754
23. capsa 75. Börzsöny és Márianosztra határjárása 1755
23. capsa 76. Börzsöny és Márianosztra határait jelölő térkép ????
23. capsa 77. Szete, Kemence és Tésa határjárása 1756
23. capsa 78. Börzsöny, Nagymaros és Pásztoha határjárása 1757
23. capsa 79. Börzsöny, Pásztoha, Szokolya és Perőcsény határjárása 1757
23. capsa 80. Visegrád, Pásztoha és Börzsöny határainak kijelölése 1757
  81.-96. Középkori gyűjtemény  
23. capsa 97. Palásthy Benedek özvegye, Loránth Orsolya és Etőch Mihály özvegye, Benedek Orsolya pere Zeleméry László, az érseki javak adminisztrátora ellen egy szetei jobbágy elfogása ügyében 1581
23. capsa 98. Báthory Miklós országbíró vizsgálatot indít Zeleméry László ellen 1583
23. capsa 99. Báthory Miklós országbíró levele Hont vármegyéhez Zeleméry László ügyében 1584
23. capsa 100. Bizonyító per a szászdi erdő jogtalan használatáról 1590
23. capsa 101. Hölgyi Gáspár tiltakozása a Bikol pusztáról Süttői lakosok által elhajtott marhák miatt 1592
23. capsa 102. Zeleméry László és Loránth Orsolya 97. szám alatti perének befejezése 1587
23. capsa 103. Forgách Ferenc esztergomi érsek által indított per Kapu András, Keglevics János tiszttartója ellen a Magyar- és Németszőgyénről Köbölkúti lakosok egyetértésével elhajtott marhák ügyében 1614
23. capsa 104. Az esztergomi káptalan Kollonics Lipótnak adott reverzálisa a szentgyörgymezei tizedekről 1700
23. capsa 105. Esztergom vármegye és Esztergom város bizonyságlevele arról, hogy a Szent Tamás hegyi kocsma mindig az esztergomi érsek tulajdonában volt 1713
23. capsa 106. Az esztergomi tiszttartó panasza a gabonáért felelős tiszttartó ellen, amiért az folyamatosan zavarja a Szent Tamás hegyén lévő érseki tulajdonban lévő kocsmát 1713
23. capsa 107. Az esztergomi érsek levele a Magyar Királyi Kamarához, amelyben segítséget kér a vár felújításához 1713
  108. Középkori gyűjtemény  
23. capsa 109. Nyergesújfalu térképe ????
4. doboz 110. Kisölved, Pásztó és Zalaba határjárása a kisölvediek részéről 1674
4. doboz 111. A fenti birtokok határainak leírása 1674
4. doboz 112. Zalaba birtokosainak megegyezése a kisölvedi lakosokkal a birtokokat illetően 1699
4. doboz 113. Kisölved és Pásztó közti határvita 1702
4. doboz 114. Chöry György pásztói lakos bevallása egy kisölvediek által használt földről 1702
4. doboz 115. Szerződés Esterházy Pál pásztói és Kollonics Lipót kisölvedi birtokos között 1702
4. doboz 116. Kisölved, Pásztó és Kissalló határjárása 1703
4. doboz 117. A kisölvedi lakosok által bevetett földek leírása ????
4. doboz 118. Az 53. és 57. szám alatt leírt vizsgálat a Tínár földjéről a pásztóiak által beszedett kilenced ügyében 1712
4. doboz 119. Hont vármegye törvényszéke előtt a fenti ügyben lezajlott vizsgálat 1715
4. doboz 120. Hont vármegye törvényszéke előtt lezajlott vizsgálat a pásztói lakosok által elvett kisölvedi terményekről 1715
4. doboz 121. Hont vármegye bizonyságlevele arról, hogy a pásztói tiszttartó eltiltotta a kisölvedieket bizonyos szántóföldek használatától 1715
4. doboz 122. Hont vármegye bizonyságlevele a pásztói és kisölvedi határvitáról 1737
4. doboz 123. Csáky László tiltakozása a kisölvedi lakosokkal szemben, akik Pásztó és Zalaba földjén legeltettek 1648
4. doboz 124. Magyar nyelvű határjárás Kisölved, Pásztó, Bell, Sarló és Zalaba határairól 1760
  125.-126. Középkori gyűjtemény  
4. doboz 127. Esztergom vármegye bizonyságlevele Nyergesújfalu, Bajót és Bél puszta határjárásáról Tát, Mogyorós és Ebszőny részéről 1716
4. doboz 128. Söffcsik Mátyás mogyorósi lakos vallomása Pél területén kivágott tűzifáról 1750
4. doboz 129. Esztergom vármegye levele a budai klarisszák kolostorához Bajót és Mogyorós határainak kiigazítása ügyében 1750
4. doboz 130. Bajót és Mogyorós határjárása 1751
4. doboz 131. Esztergom vármegye vizsgálata a muzslai és bajóti erdőkben a mogyorósiak által okozott károkról 1751
4. doboz 132. Krisska György csolnoki provizor elismervénye arról, hogy a mogyorósi lakosok a bajóti területről elhajtott négy tehenet visszaadták 1751
4. doboz 133. Esztergom vármegye bizonyságlevele Krisska György által előadott ügyben 1751, 1752
  134. Középkori gyűjtemény  
4. doboz 135. Esztergom vármegye bizonyságlevele arról, hogy a süttőiek tűzifáját szállító szekeret Huszár István Bikli földje felé eltérítette 1660
  136. Ld. 108. szám alatt  
4. doboz 137. Börzsöny, Letkés és Márianosztra határjárása 1751
4. doboz 138. Börzsöny határjárásánál jelenlévő tanúk névsora 1753
4. doboz 139. Hont vármegye bizonyságlevele az esztergomi érsek tiltakozásáról, mivel az a Börzsöny határjárását nem találta szabályszerűnek 1754
4. doboz 140. Szalka és Bény, valamint Börzsöny, Berencsény és Vámosmikola határjárása 1681, 1702
4. doboz 141. Az esztergomi érsek ismételt tiltakozása Börzsöny és Szob határait illetően 1755
4. doboz 142. Börzsöny, Szokola és Maros határjárása 1757
4. doboz 143. Hont vármegye határozata arról, hogy a Szokolai és Perőcsényi lakosok nehogy használják a börzsönyi földeket 1757
4. doboz 144. Hont vármegye határozata Krssaly János szokolyai tiszttartó ellen a börzsönyi elhajtott marhák ügyében 1757
4. doboz 145. Hont vármegye bizonyságlevele a tanúkról, akiket a börzsönyi elhajtott marhák ügyében meghallgattak 1757
4. doboz 146. Hont vármegye bizonyságlevele a börzsönyiek által megsebesített erdőőr ügyében 1757
4. doboz 147. Szalka és Kéménd térképe a Kövesdi, Kicsindi és Páldi területek feltüntetésével ????
4. doboz 148. A magyarszőgyéniek által megvásárolt marhák ára 1550
  149. Középkori gyűjtemény  
4. doboz 150. Az úriszék vizsgálata Kemence és Szete lakosainak ügyében 1743
4. doboz 151. Kürt, Magyarszőgyén, Kéty, Bart, Kéménd, Perbete, Mocs, Búcsú, Muzsla és Kisújfalu, Köbölkút, Nagybény és Bátorkeszi határjárása 1763
4. doboz 152. A fenti határjárás másolata 1763
4. doboz 153. Vadacs, Bikol és Süttő határjárása 1769
4. doboz 154. Búcsú község lakóinak kérvénye a Németszőgyéni lakosok által elbirtokolt földekről 1768
4. doboz 155. Az úriszék határozata a Búcsúi lakosok földjei ügyében 1771
4. doboz 156. Az érsekség tiltakozása Esztergom vármegye gyűlésén Nána falu használatában lévő káptalani birtokok ügyében 1725
4. doboz 157. Esztergom vármegye bizonyságlevele a vár felé vezető út mellett lévő esztergomi számvevő házáról 1771
4. doboz 158. Ipolypásztó és Szekeresd határvitája 1779
4. doboz 159. Kisölved, Zalaba és Ipolypásztó határkiigazitása 1779
4. doboz 160. Esztergom város bizonyságlevele az érseki városban lévő gabonaraktárról 1772
4. doboz 161. Az érseki prefektus jelentése a 160. szám alatti gabonaraktárról 1772
4. doboz 162. Az érsekség és a fémműves társaság szerződése a Börzsöny területén lévő bányák ügyében 1774
4. doboz 163. Királyi mandátum a pozsonyi kamarának és a Helytartótanácsnak az esztergomi vár falainak restaurálásáról 1733, 1734
4. doboz 164. Esztárházy Imre válasza az esztergomi vár restaurálása ügyében 1738
4. doboz 165. A pozsonyi káptalan bizonyságlevele arról, hogy Eszterházy Imre 6000 pozsonyi mérő búzát átadott a császári raktárba 1739
4. doboz 166. Tóth István szalkai jobbágy felszabadító levele 1719
4. doboz 167. Az esztergomi érsekség és a kéméndi postamester közti megállapodás postaállomás létrehozataláról 1781
4. doboz 168. Börzsöny és Tölgyes határkiigazítása 1777, 1786
4. doboz 169. Hont vármegye bizonyságlevele Börzsöny és Tölgyes határairól 1786
5. doboz 170. Lipót király leirata Esztergom vármegyéhez az esztergomi káptalan határvitái ügyében 1700
6. doboz 171. Esztergom vármegye bizonyságlevele az esztergomi érsek tulajdonában lévő Akus Palota és Esztergom szabad királyi város határvitájában 1741
6. doboz 172. Esztergom vármegye bizonyságlevele Nagysáp és Pusztamarót határvitájában 1744
6. doboz 173. Az esztergomi káptalan pere a pálosok és Esztergom szabad királyi város ellen néhány határvitában 1715
6. doboz 174. Az esztergomi tiszttartóságban lévő érseki helyek leírása ????
6. doboz 175. Az esztergomi káptalan és az esztergomi érsekség vitája Nána birtok ügyében 1724
6. doboz 176. Az esztergomi káptalan levele az esztergomi érsekséghez a kövesdi, bajtai és lelédi lakosok által a kicsindi lakosokon elkövetett erőszakoskodás ügyében 1729
6. doboz 177. A Helytartótanács információt kér az Esztergomtól elvett néhány vámszedő ügyében 1738
6. doboz 178. Komárom vármegye kéri a perbetei lakosokat, hogy Külsőlándor pusztát adják vissza a mocsiaknak 1763
  179. Hiányzik  
6. doboz 180. Barkóczy Ferenc nyílt levele, amelyben a Szentgyörgy mezőn telket vásárlókat és házat építőket minden földesúri teher alól felmenti ?????
6. doboz 181. Pathó Pál kötelezvénye Muzslán lakó testvéreinek a jobbágyi terhek viseléséről 1715
6. doboz 182. Tized- és kilencedgabona összeírása a párkányi kerületben 1736
6. doboz 183. Urkutya pusztára és az esztergomi Szent Lucia oltárra vonatkozó jegyzetek ????
6. doboz 184. Szalka és Kiskeszi határvitája 1640
6. doboz 185. Börzsöny és Visegrád határvitája 1757
6. doboz 186. Kemence és Diósjenő vitája egy erdő miatt és határvita 1797
  187. Középkori gyűjtemény  
7. doboz 188. Anna Krexterin és Anna Vinigarnerin panasza az esztergomi érsek tiszttartója által elfoglalt süttői bánya ügyében 1780
7. doboz 189. Majthényi Károly kérelme Boronkay prefektushoz Szölgyén és Gyiv határvitájának elsimítása ügyében 1783
7. doboz 190. Börzsöny város vásártartási privilégiuma 1804
7. doboz 191. Kemence városban lévő Hont vármegyei házról ????
7. doboz 192. Bucs és Bátorkeszi határvitája 1795
7. doboz 193. Szőgyén és Arad határiratai 1804
7. doboz 194. Az érseki ügyintéző jelentése Keszi, Szekeresd és Szalka határvitájában 1799
7. doboz 195. Válogatás Esztergomról - Katona István munkája vö. Magyar Sion I. 561. ?????
7. doboz 196. Az esztergomi Szép Templom és Bakócz kápolna feliratainak leírása ?????
7. doboz 197. Beadvány az esztergomi hídnál a császári hajók által okozott károkról 1787
7. doboz 198. Az esztergomi érseki város vásártartása 1794
7. doboz 199. Szalka, Kiskeszi, Páld, Letkés és Kisgyarmat határjárása 1812
7. doboz 200. Szekeresd, Kisgyarmat, Kiskeszi és Ipolypásztó határjárása 1812
7. doboz 201. Börzsöny, Pásztó, Szokola, Tölgyes, Nagymaros, Kóspallag, Perőcsén, Márianosztra és Ganad puszta határjárása 1812
7. doboz 202. Kemence, Diósjenő, Perőcsén és Tésa határjárása 1812
7. doboz 203. Párkány, Muzsla, Kéménd, Nána, Ebed, Kőhídgyarmat, Libád, Páld és Kicsind határjárása 1812
7. doboz 204. Kisölved, Csata, Lekér, Ipolypásztó és Zalaba határjárása 1812
7. doboz 205. Szentgyörgy, Marót és Esztergom szabad királyi város határjárása 1813
7. doboz 206. Süttő, Vadacs puszta, Neszmély, Lábatlan és Bikoll határjárása 1813
8. doboz 207. Muzsla, Búcs, Mocs, Magyarszőgyén, Bart, Kéty, Kéménd, Köbölkút, Bátorkeszi, Madar, Nagybény, Csuda puszta, Muszla, Béla, Gyiva, Sárkány és Arad puszta határjárása 1813
8. doboz 208. Szete, Lontó, Visk, Tersa és Százd határjárása 1813
8. doboz 209. Nyergesújfalu, Pusztamarót, Lábatlan, Bajna, Nagysáp, Bajót és Mogyorós határjárása 1815
8. doboz 210. Az esztergomi uradalomhoz tartozó Dunán inneni erdők térképe 1788
8. doboz 211. Magyarszőgyénben lévő malom térképe 1788
8. doboz 212. Börzsöny birtok erdejeinek térképe 1786
  213. Hiányzik, esetleg térképtár?  
8. doboz 214. Az esztergomi Vizivárosban lévő mariánus ferences rendház és templom iratai 1821
8. doboz 215. Muzsláról és Béláról Köbölkútra vezető út kialakítása 1794
8. doboz 216. Szete és Lontó határvitája 1773
9. doboz 217. Szalka és Kiskeszi határvitája 1799
10. doboz 218. A kiskesziekek által Szalka területén elkövetett erőszakoskodások 1774
10. doboz 219. Kiskeszi, Kisgyarmat és Szalka határjárása 1775
10. doboz 220. Börzsönyhöz tartozó Ganád bortized és kilenced pere 1769
10. doboz 221. Sándor Antal Esztergom érseki városban lévő házának és malmának, valamint a nyergesújfalui posta igazgatásának iratai 1793
10. doboz 222. A vörösvári posta igazgatására vonatkozó iratok 1794
  223. Hiányzik  
11. doboz 224. Az esztergomi uradalom úrbáriumai - Csak az 1770. évi Hont vármegyei van meg!!! 1770

 
MKB-LUX Kft. A WEB-oldalt üzemelteti: MKB-LUX Kft. Budapest Prímási Levéltár Esztergom (c) All right reserved