1
Prímási Levéltár
Esztergom
Adatbázisok

         
Kezdőlap Kutatószolgálat A levéltár története Segédletek Kiadványok Adatbázisok Elérhetőség
         

ACTA RADICALIA    ARCHIVUM SAECULARE

Classis K.

De iuribus archiepiscopalis dominii Nagysalló

A nagysallói uradalom jogairól 

( - )

Az érsekség nagysallói uradalmával (Bars, Hont és Esztergom vm.) kapcsolatos és Nagysalló érseki mezővárosra, továbbá Füzesgyarmat, Szentgyörgy, Kissáró, Kural, Kéty, Bart, Nagyölved, Farnad, Csejke és Hölvény helységekre vonatkozó birtokjogi és igazgatási iratok. Ezek főként a birtokszerzés módjára, határperekre és az úrbéri szolgáltatások megállapítására vonatkoznak.

A sorozathoz tartozik még egy "Elenchus Classis K. De iuribus archiepiscopalis dominii Nagy-Salló sub Cardinale Primate de Batthyán confectus 1793". Ivrét nagyságú, papírkötésű könyv. Az első 8 (számozatlan oldalon) "Index in hoc elencho reperibilium" található, mely a címszó mellett a jelzetet (numerus) adja meg. Utána a számozott lapokon van a tulajdonképeni Elenchus, amely tartalmazza az irat jelzetét, bőséges tartalmi kivonatot, valamint a Liber Transsumptorium kötet- és lapszámát. Az elenchus az Act. Prot. 55. szám alatt található.

A Liber Transsumptorum kötetbe, amely az Act. Prot. 95. jelzet alatt található, 1-58. számig vannak bemásolva az iratok.         

Raktáriszám

Jelzet Nr.

Leírás Évszám 
  1.-16. Középkori gyűjtemény  
23. capsa 17. A garamszentbenedeki konvent bizonyságlevele arról, hogy Thormás Lőrinc és János 1569-ben Szásztelek pusztát megvette ?????
23. capsa 18. A garamszentbenedeki konvent bevallása arról, hogy Besse-i Farkas Ferenc Leveled nevű pusztáját eladta a Nagysarlói lakosoknak 1579, 1726
23. capsa 19. Hont vármegye bizonyságlevele az érsekség tiltakozásáról, mivel Szántó lakosok az érseki tulajdonban lévő Füzesgyarmat területén erőszakoskodtak 1592
23. capsa 20. Nagysarló és Málos birtok határjárása 1609
23. capsa 21. Nagysarló és Málos birtok határjárása 1610
23. capsa 22. Az esztergomi érsek pere a váci őrség alkapitánya és katonái ellen, mivel azok Farnad birtokon erőszakoskodtak 1611
23. capsa 23. A garamszentbenedeki konvent bizonyságlevele Szegtelek puszta határait illetőleg 1640
23. capsa 24. Hont vármegye bizonyságlevele a Füzesgyarmati lakosokról, akik a szomszédos birtokosokat eltiltották Szántó puszta elfoglalásától 1650
23. capsa 25. Bars vármegye bizonyságlevele a Kétyi malom építése és tulajdonjoga ügyében 1656
23. capsa 26. Bars vármegye bizonyságlevele arról, hogy a kétyi malom felépítésével Csata birtok földjeinek nagy része használhatatlanná vált 1662
23. capsa 27. Lippay György esztergomi érsek és Ordody István és Imre, Málas birtok tulajdonosainak egyezsége néhány földrész ügyében 1663
23. capsa 28. Bars vármegye bizonyságlevele Kissáró lakosainak különböző ügyeiben 1672
23. capsa 29. Farnad és Málos határainak kijelölése 1676
23. capsa 30. Nagysarló, Farnad és Málos határvitája 1677
23. capsa 31. A 3. és a 21. szám alatt lévő oklevelek átirata a pozsonyi káptalan kiadásában 1701
23. capsa 32. Füzesgyarmat és Szántó határjárása 1702
23. capsa 33. Bars vármegye bizonyságlevele arról, hogy a Kétyi-Tó nevű tó Csatagém birtokhoz tartozik 1714
  34. Hiányzik  
23. capsa 35. Bars vármegye vizsgálata a Farnad és Málos közti vitáról 1720
23. capsa 36. Bars vármegye vizsgálata a Farnad és Málos közti vitáról 1720
23. capsa 37. Nagysarló birtok tiltakozása Leveled birtok ügyében 1726
  38. Hiányzik  
  39. Térképtár  
23. capsa 40. Kétyi halastó térképe  
23. capsa 41. Bossányi Miklós levele, amelyben a Nagysarlói lakosok által birtokolt Leveled pusztát Eszterházy Imre esztergomi érseknek élete végéig 1733
23. capsa 42. A Felsőfegyvernek területén lévő Berekallya és Füzesgyarmat határjárása 1736
23. capsa 43. Paluska Antal és Baranyay Imre, érseki teljhatalmú megbízottak és Gyurcsányi Imre, Scarczenvalff Tádé teljhatalmú megbízottja közt létrejött egyezség Leveled puszta ügyében 1737
23. capsa 44. Cseke, Fajkürt, Kolta és Kerekszállás határainak kijelölése 1758
23. capsa 45. Szentgyörgy és Füzesgyarmat határkijelölése 1759
23. capsa 46. Nagysarló, Farnad és Málas határkijelölése 1763
  47. Hiányzik  
  48.-49. Középkori gyűjtemény  
23. capsa 50. Bars vármegye ítélőszékének végzése a váci őrség alkapitánya ellen 1614
23. capsa 51. Velekey Anna és férje Stricz Zsigmond pere Forgách Ferenc érsek ellen egy szökött jobbágy ügyében 1614
23. capsa 52. Kuraly birtok leírása ld. Középkori gyűjtemény 1271, 1755
  53. Középkori gyűjtemény  
23. capsa 54. Szentgyörgy és Óvár határjárása 1756
23. capsa 55. A márianosztrai pálos rend priorjának levele Barkóczy Ferenc esztergomi érsekhez 1764
  56. Hiányzik  
23. capsa 57. Kéty és Csata határjárása 1750
23. capsa 58. Bars vármegye bizonyságlevele az érsekség tiltakozásáról a márianosztrai pálos rend ellen a Kétyi halastó használata ügyében 1770
  59. Hiány  
23. capsa 60. A márianosztrai pálosok ellen folytatott per a kétyi halastó ügyében 1768
23. capsa 61. A kétyi halastóra vonatkozó akták + hiány ?????
23. capsa 62. Hont vármegye vizsgálata a füzesgyarmati földek ügyében 1728
  63. Térképtár  
24. capsa 64. Farnad, Kuraly, Ágó, Kismindszent, Nyír és Málas határjárása, Farnad, Iklad, Kolta határjárása, Farnad, Nagyölved és Jászfalu határjárása, Nagyölved, Jászfalu és Csúz határjárása, Nagyölved, Szőgyén, Csúz és Für határjárása 1815, 1816
24. capsa 65. Kissáró és Alsóveszele határkijelölése 1813
24. capsa 66. Hölvény, Nagyér, Kisendréd, Pereszlény, And puszta, Pél, Szentgyörgy, Kissáró, Felsőfegyvernek, Zsemlér és Óvár határjárása 1813
24. capsa 67. Nagysalló, Kistöre, Szentgyörgy, Felső- és Alsóveszele, Kis- és Nagysáró, And, Kövecses, Mindszent, Nagymálas, Kissalló, Kismálas, Arma és Fakóvezekény határjárása 1813
24. capsa 68. Hölvény, Nagysalló és And határjárása 1813
24. capsa 69. Kéty, Csata, Garamdamásd, Kisoroszi és Lekér határjárása 1815
24. capsa 70. Füzesgyarmat, Deménd, Szántó, Ladány, Óvár és Szentgyörgy határjárása, Cseke, Fajkürt és Arma határjárása, Füzesgyarmat és Felsőfegyvernek határjárása 1814, 1816, 1817
24. capsa 71. A nagysallói uradalomhoz tartozó Vizer-i erdők leírása + Térképtár 1787
24. capsa 72. Kéty és Csata közti megegyezés a kétyi halastó ügyében 1821
24. capsa 73. Bukovszki és Gyurcsányi pere Leveled puszta ügyében 1781, 1786
25. capsa 74. Füzesgyarmatiak erőszakossága Szentgyörgy területén és az ebből adódó vita 1719, 1773, 1782
25. capsa 75. Nagysallói uradalom úrbáriumai 1770-től

 
MKB-LUX Kft. A WEB-oldalt üzemelteti: MKB-LUX Kft. Budapest Prímási Levéltár Esztergom (c) All right reserved